Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Nyköping

Våra företrädare


Kommunfullmäktigeledamöter 2014 – 2018

  1. Thom Zetterström – Gruppledare
  2. Anders Eberhardt
  3. Olof Österberg
  4. Timo Blennlid
  5. Per Frostbygd
  6. Mårten Mogeryd (politisk vilde)

 


Malin Karlsson, Anders Eberhardt, Timo Blennlid, Anna-Lena Adolfsson, Thom Zetterström, Eva Källström och Ulf Hansen


Kommunföreningsstyrelse 2017

Thom Zetterström – ordförande

Anna-Lena Adolfsson – t f vice ordförande

Anders Eberhardt – andre vice ordförande

 

Ulf Hansen – ledamot

Suppleanter: Malin Karlsson, Tomas Edenius, Eva Källström och Timo Blennlid

Valberedningen 2017

Marianne, Lisa, Cecilia och Ann-Sophie

 

Nämnder

Kommunstyrelsen
Per Frostbygd     ledamot     Thom Zetterström   ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Anna-Lena Adolfsson   ledamot     Malin Karlsson   ersättare

Bygg- och tekniknämnden
Inna Billnert   ledamot     Anders Eberhardt   ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Anders Eberhardt   ledamot     Ann-Sophie Nygren   ersättare

Socialnämnden
Michael Tullander   ledamot     Olof Österberg   ersättare

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Anna-Lena Adolfsson   ledamot     Thom Zetterström   ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Michael Tullander   ledamot     Monica Salomonsson   ersättare

Valnämnden
Thom Zetterström   ledamot

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Nyköping
Högbrunnsvägen 2B
611 38  Nyköping
073-6996686
e-post: nykoping@sd.se

Swisha ditt stöd till 123 073 10 34