Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Nyköping

Våra företrädare


Kommunfullmäktigeledamöter 2014 – 2018

1. Thom Zetterström (SD) – Gruppledare

2. Anders Eberhardt (SD)

3. Olof Österberg (SD)

4. Timo Blennlid (SD)

5. Ulf Hansen (SD)

6. Per Schön (SD)

 


Malin Karlsson, Tomas Edenius, Peter Engström, Thom Zetterström, Ulf Hansen, William Andersson, Anders Eberhardt och Eva Källström


Kommunföreningsstyrelse 2018

Thom Zetterström – ordförande

Malin Karlsson – vice ordförande

Ulf Hansen – andre vice ordförande

Anders Eberhardt – ledamot

Tomas Edenius – ledamot

Suppleanter: Eva Källström, Peter Engström och William Andersson

Valberedningen 2018

Marianne, Lisa, Cecilia och Ann-Sophie

 

Nämnder

Kommunstyrelsen
Thom Zetterström   ledamot
Malin Karlsson   ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Malin Karlsson     ledamot
Tomas Edenius   ersättare

Bygg- och tekniknämnden
Inna Billnert   ledamot
Anders Eberhardt   ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Anders Eberhardt   ledamot
Ann-Sophie Nygren   ersättare

Socialnämnden
Michael Tullander   ledamot
Olof Österberg   ersättare

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Markko Piippo   ledamot
Christina Rehn   ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Michael Tullander   ledamot
Hans Hedlund   ersättare

Valnämnden
Lars Österdahl   ersättare

Arvodeskommittén
Ulf Hansen   ledamot

Demokratiberedningen
Thom Zetterström   ledamot

Kommunfullmäktiges valberedning
Malin Karlsson   ersättare

 

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Nyköping
Högbrunnsvägen 2B
611 38  Nyköping
073-6996686
e-post: nykoping@sd.se

Stöd oss genom att swisha till 123 073 10 34