Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Nyköping

Våra företrädare


Kommunfullmäktigeledamöter 2018 – 2022

1.  Malin Karlsson (SD) – Gruppledare
2. Thom Zetterström (SD) – Vice gruppledare
3. Ulf Hansen (SD)
4. Anders Eberhardt (SD)
5. Tomas Edenius (SD)
6. Marianne Sohlman Zetterström (SD) – Gruppsekreterare
7. Peter Engström (SD)

Ersättare:
1. Olof Österberg (SD)
2. Raymond Mroczek (SD)
3. Sara Lejonklou (SD)
4. Hans Hedlund (SD)

 


Malin Karlsson, Tomas Edenius, Peter Engström, Thom Zetterström, Ulf Hansen, William Andersson, Anders Eberhardt och Eva Källström


Kommunföreningsstyrelse 2018

Thom Zetterström – ordförande
Malin Karlsson – vice ordförande
Ulf Hansen – andre vice ordförande
Anders Eberhardt – ledamot
Tomas Edenius – ledamot

Suppleanter:
Eva Källström
Peter Engström
William Andersson

Valberedningen 2018

Marianne, Lisa, Cecilia och Ann-Sophie

 

Förtroendevalda mandatperioden 2019-2022

Kommunstyrelsen
Malin Karlsson   ledamot
Thom Zetterström   ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Bo Österberg     ledamot
Sara Lejonklou   ersättare

Bygg- och tekniknämnden
Peter Engström   ledamot
Tomas Edenius   ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Anders Eberhardt   ledamot
Ulf Hansen   ersättare

Socialnämnden
Michael Tullander   ledamot
Björn Berggren   ersättare

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Markko Piippo   ledamot
Ole Thronborg   ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Marianne Sohlman Zetterström   ledamot
Hans Hedlund   ersättare

Valnämnden
Thom Zetterström   ersättare

Arvodeskommittén
Tomas Edenius   ledamot

Demokratiberedningen
Thom Zetterström   ledamot

Kommunfullmäktiges valberedning
Thom Zetterström   ledamot
Malin Karlsson   ersättare

 

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Nyköping
Högbrunnsvägen 2B
611 38  Nyköping
073-6996686
e-post: nykoping@sd.se

Stöd oss genom att swisha till 123 073 10 34