SD Nyköpings styrelse för verksamhetsår 2018 | Sverigedemokraterna i Nyköping

SD Nyköpings styrelse för verksamhetsår 2018

Malin Karlsson (vice ordförande), Tomas Edenius (ledamot), Peter Engström (2:e suppleant), Thom Zetterström (ordförande), Ulf Hansen (2:e vice ordförande) William Andersson (3:e suppleant), Anders Eberhardt (ledamot) och Eva Källström (1:a suppleant)