Sverigedemokraterna i Nyköping | Sida 25

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nyköping

Varmt välkomna till vår förening.
Besök oss även på Facebook.

tz

 

Thom Zetterström

Ordförande
Tel: 073-6996686

 

Besöksadress

Högbrunnsvägen 2B (1tr)   (Klicka här för öppettider!)

 

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Linda Hefvelin, Valorganisatör
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-309842

SD Nyköping
Högbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping
Skicka e-post till oss: nykoping@sd.se

 

Swisha ditt stöd till 123 073 10 34

 • SD Södermanlands årsmöte

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 12 mars, 2011
  0
  0

  Idag har SD Södermanland haft årsmöte.  Det var mycket lyckat, dels för att det förstås alltid är roligt att umgås med trevliga människor, men också för att vi slog nytt rekord i uppslutning. Hela 36 personer var på plats i Stadshuset för att delta i mötet!

  Under årsmötet redovisades hur föregående års verksamhet sett ut, och en kortfattad redogörelse för vad som sker inom landstingspolitiken gavs.  Utöver detta valdes ombudsmän samt ersättare till landsdagarna och till vår stora glädje en ny och kraftigt förstärkt valberedning. Även en distriktsstyrelse för 2011 valdes, och den ser ut enligt följande:

  Ordförande: Adam Marttinen (Eskilstuna)

  Vice ordförande: Kim Fredriksson (Eskilstuna)

  Andre vice ordförande: Sven Bager (Flen)

  Ledamot: Therese Borg (Eskilstuna)

  Ledamot: Stefan Jacobsson (Strängnäs)

  Suppleant: Bertil Malmberg (Trosa)

  Suppleant: Per Johnsson (Eskilstuna)

  Suppleant: Frida Grundström (Gnesta)

   

  Till ny revisor utsågs Roger Richthoff (Strängnäs) och till revisorsuppleant David Lång (Stockholm).

   

  Efter årsmötet bjöds det på kaffe och god smörgåstårta i vanlig ordning, och sedan avslutades dagen med den nya distriktsstyrelsens första möte. Foton från dagen visas nedan.

 • SD:s Kommunkonferens i Älvsjö

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 9 december, 2010
  0
  0

  Lördagen 4 dec  hölls Sverigedemokraternas kommunkonferens i Älvsjö. Efter att alla deltagare var incheckade och uppiggade med lite kaffe och en chans att hinna gå runt och hälsa på varann så började konferensen. Björn Söder höll ett kort välkomsttal, några korta punkter på dagordningen avhandlades, och därefter följde ett antal föredrag.

  Först ut var Christian Westling som berättade om etableringsreformen och därefter höll två representanter från Haro ett intressant föredrag om valfrihet när det gäller barnomsorg.

  Deltagare på kommunkonferensen. Foto hämtat från Sverigedemokraternas riksdagsblogg

  Efter lunch och fortsatt kontaktskapande var det dax för Ian Wachtmeister att hålla tal. Det var en utav dagens stora höjdpunkter. Inte nog med att han är en god talare, han hade också väldigt mycket vettigt att framföra. Dessutom fick han oss alla att skratta gott mer än en gång, med sina klarsynta och mycket skarpa skämt. Bland annat om hur snett det är ställt med media som pekat ut oss Sverigedemokrater som det farligaste som kunde hända Sverige. 🙂

   

  Ian Wachtmeister

  Efter Ian var det dax för information om bostadspolitik genom en representant från SABO, och sedan välbehövlig och underhållande mediaträning som Josef Fransson och Mattias Karlsson stod för. Därefter blev det en stunds avbrott för eftermiddagskaffe och mingel, och sen var det dags för Jimmie Åkesson att hålla tal. I vanlig ordning var det ett mycket bra och inspirerande tal, av en helt suverän partiledare!


  Jimmie Åkesson

  Per Ramhorn höll en avslutande föreläsning om LOV, och sen fick vi kort information om kommande utbildning som Christian Westling och Anders Westergren kommer att bistå med. Därefter förklarades mötet avslutat, och vi fick en paus på två timmar. Under pausen passade vi på att mingla vid baren.

  Strax innan 20 var det dax för middag. Kvällen bjöd på en välsmakande middag , bra musik och underhållning. Daniel Assai höll tacktal till Jimmie Åkesson, som därefter höll ytterligare ett bra tal. Björn Söder bjöd en kort stund senare på en tidsresa fram till år 2050, då han som gammal man höll ett oförglömligt tal som fick oss att skratta så tårarna rann. Slutligen fick vi lyssna till en mycket skicklig dragspelsmusiker som fick oss att klappa takten kvällen lång.


  Bo Jacobsson och Bertil Malmberg

  Jimmie Åkesson
  Björn Söder, år 2050

  Efter middagen tog vi bilen tillbaka till Nyköping.

  Rapport, ca 5 min in i inslaget.

 • Våra företrädare i Nyköping

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 17 november, 2010
  0
  0

  Thom Zetterström
  Ordförande, kommunfullmäktigeledamot och landstingsledamot
  Telefon: 0762 – 38 73 18
  Epost:thom.zetterstrom@sverigedemokraterna.se

  Tobias Nilsson
  Kommunfullmäktigeledamot
  Telefon: 0735 – 88 40 10
  Epost: tobias.nilsson@sverigedemokraterna.se

  Bo Jacobsson
  Kommunfullmäktigeledamot och gruppledare i kommunfullmäktige
  Telefon: 0707 – 60 48 75
  Epost: bo.jacobsson@sverigedemokraterna.se

 • Valresultat 2010

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 17 november, 2010
  0
  0

  Efter valet 2010 har Sverigedemokraterna i Nyköping tre representanter i kommunfullmäktige och en representant i landstinget. Genom så kallad teknisk valsamverkan mellan samtliga övriga partier är Sverigedemokraterna utestängda från i princip alla kommunens övriga instanser.

  För att få denna samverkan att gå ihop tvingades man att utöka kommunstyrelsen från 11 till 13 medlemmar. Det är dock vår förhoppning att vi, i samband med valet 2014, kan återställa ordningen och åter krympa kommunstyrelsen åtminstone till 11 men helst till 9 medlemmar. Enligt vår mening behöver kommunstyrelsen inte ha mer än 9 medlemmar i Nyköping.

 • Valmanifest 2010

  Av Sverigedemokraterna Nyköping den 2 september, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Nyköping

  Valmanifest 2010

  Nyköping är en kommun som har mycket att erbjuda. För både befolkningen och besökare i kommunen finns det gott om saker att uppleva och glädjas åt. Vid sidan av det positiva har de övriga partierna skapat stora utmaningar för framtiden. Arbetslösheten är för hög, och alltför många människor är beroende av försörjningsstöd. En alarmerande hög andel av ungdomarna går ut grundskolan utan att ha uppnått målen i ett eller flera ämnen. Otryggheten är utbredd som en följd av den höga brottsligheten, och resulterar i att många är rädda för att gå ut under kvällstid. Kommunen har uppvisat brister när det gäller att erbjuda lämpligt boende åt äldre. Segregation och utanförskap vittnar om stora socioekonomiska klyftor och en misslyckad invandrings – och integrationspolitik. För att komma till rätta med dessa problem kommer Sverigedemokraterna i Nyköping att prioritera arbetet för följande under kommande mandatperiod:

   

  En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.

  • Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.
  • Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska anpassa sig till det svenska och inte tvärtom.
  • Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och motarbetas.
  • Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen.
  • En satsning bör göras på att införa verksamhet med flyktingguider som idag finns i kommuner som exempelvis Eskilstuna. Detta för att underlätta för invandrare och flyktingar att assimileras i samhället.
  • Svenska för invandrare (SFI) bör ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.
  • Kommunal information och service bör i första hand ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
  • Heltäckande slöja skall inte tillåtas inom offentlig verksamhet.
  • Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Nyköping.

   

  Fler i arbete och ett gott företagarklimat.

  • Kommunen skall utreda möjligheten till att i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare införa kortvariga, marknadsanpassade utbildningar. Detta ska leda till att fler får arbete samtidigt som näringslivets behov av kompetent arbetskraft tillgodoses när behov uppstår.
  • För att ge ett gott företagarklimat skall tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas.
  • Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln.

   

   

  En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola.

  • Fler lärare skall anställas för att minska storleken på elevgrupperna och underlätta individualiserad undervisning. Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar, kamratstödjare och kuratorer, ökas lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld.
  • All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras.
  • Elever och föräldrar skall erbjudas goda möjligheter att välja skola och skolform, dock skall kommunen inte tillåta etablering av friskolor som har en segregerande effekt.
  • Skriftliga ordningsomdömen skall erbjudas från första klass.
  • En jourskola skall finnas dit stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö skall kunna flyttas till.
  • Hemspråksundervisning skall hänvisas till studieförbunden.
  • Hjälp med läxläsning skall erbjudas åt elever som har behov av det.
  • Sommarskola skall erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen.
  • Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall i den mån det är möjligt genomsyra hela skolans verksamhet.
  • Svenska traditioner skall främjas och bevaras i samband med högtider och skolavslutningar.
  • Landsbygdsskolorna vill vi bevara i möjligaste mån. Detta för att underlätta för de som bor på landsbygden, men också för att skolorna bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd.
  • Kommunen skall erbjuda valideringsmöjligheter till dem som har säker kunskap via yrkeslivserfarenhet eller annan utbildning till gymnasiepoäng. I de fall där kommunen inte kan erbjuda validering skall resa till annan ort med möjlighet erbjudas.

   

   

  Krafttag mot brottsligheten.

  • Områden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta bör patrulleras av ordningsvakter.
  • Nattvandringsgrupper skall finnas och aktivt stödjas av kommunen.
  • Kommunen skall se till att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
  • Kommunen skall satsa på att genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, förebygga missbruk och ungdomsbrottslighet.

   

  En värdig ålderdom.

  • Det skall inom kommunen finnas god beredskap att erbjuda äldre par ett gemensamt boende när den ena är i behov av vård. Vi vill införa en lokal parboendegaranti i väntan på att riksdagen lagstiftar om en sådan garanti.
  • Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden skall ses över och vid behov skall en utbyggnad ske.
  • Kommunen ska sträva efter att en personlig kontakt uppstår mellan brukaren och hemtjänstpersonal. För äldre människor med hemtjänst som själva har svårt att kontrollera besökares legitimitet skall möjlighet till besöksregistrering erbjudas tex genom fotografering utav alla besökare.
  • Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden skall vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål.
  • Kommunen skall införa en så kallad fixartjänst, det vill säga anställa personal som ska hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet. På så sätt kan exempelvis onödiga fallolyckor undvikas.
  • Kommunen skall erbjuda meningsfulla aktiviteter för äldre i syfte att motverka isolering.
  • Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.