Med anledning av vårdkrisen i Sverige Södermanland Nyköping | Sverigedemokraterna i Nyköping

Med anledning av vårdkrisen i Sverige Södermanland Nyköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter över 30 år som sjuksköterska inom psykiatri , missbruk och äldrevård så har jag fått nog av den nedmontering som först socialdemokraterna gjorde och som sen moderaterna sänkte helt.
När jag började inom psykiatrin på 80-talet fanns över 25 000 platser inom psykiatrin, sen kom iden med att stänga de psykiatriska sjukhusen. De stängdes, men man skickade ut många i egna boenden efter många år på sjukhus, vilket gjorde att de inte klarade det och det blev misär. Man behöver stöd och träning och aktiviteter för att må bra psykiskt. Nu finns nästan 5000 vårdplatser och det är nu 2 miljoner mer i Sverige.
OECD-rapporten Health at a glance visar att Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa! Vi har även lägst antal sjuksköterskor i Skandinavien.Det är personal som behövs inte dörrar för 1.2 miljoner st som moderaterna i Stockholm föredrar !
Trots höga skatter håller svensk sjukvård idag inte den högsta klassen internationellt. Antalet sjukhusplatser har minskat kraftigt och idag finns det färre sjukhusplatser per invånare i Sverige än vad det finns i länder som Armenien och Etiopien. Det är inte rimligt att en person i stort behov av sjukvård kan tvingas vänta uppemot fem timmar på en akutmottagning. Istället för att som de andra partierna lägga pengar på att personer som vistas i Sverige utan tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök vill vi satsa pengarna på att korta köerna, att möjliggöra fler sjukhusbäddar och att öka kvaliteten över hela landet. From 1 januari 2019 kommer även kommunerna få ansvaret tre dagar efter sk utskrivningsklar annars kommer det att kosta kommunerna mkt pengar. Idag är det brist på utbildad personal och bäde personal och boendesäkerhet är bristande i kommunerna. Därför har jag valt att gå med i Sverigedemokraterna och arbeta för dem då det är ett parti som varnat för den utveckling som skett med i Sverige. Och för att förbättra vården för de som är medborgare i Sverige.

Hasse Hedlund (SD), Ersättare i vård- och omsorgsnämnden